Till innehåll på sidan

Flygresor utrikes Interkontinental

Avtalsperiod: 2022-12-12 - 2026-12-11

Detta ramavtal gäller för Flygresor utrikes Interkontinental. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå.

Viktigt att följa vid avrop:

Avrop sker genom val av den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose resenärens behov vid avropstillfället, utifrån en eller flera av nedanstående parametrar.

Minst en (1) av följande parametrar ska användas i samband med Avrop:

  • avreseort
  • destinationens flygplats
  • restid
  • antal mellanlandningar
  • tidtabell
  • miljö*
  • pris

* Om Avropsberättigad önskar vid bokning, samt om förutsättningar finns i Avropsberättigads resebokningssystem, ska Avropsberättigad kunna använda miljö som en parameter i samband med Avrop, exempelvis genom att sortera på CO2-utsläpp.

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2024-04-02