Till innehåll på sidan

Hur lång tid har ramavtalsleverantören på sig att besvara en förfrågan?

Korttidsförhyning: 24 timmar. Långtidsförhyrning: 48 timmar. Om ramavtalsleverantörern inte har svarat inom denna tid så kan Avropsberättigad gå vidare i rangordingen.

Senast ändrad: 2021-04-08