Till innehåll på sidan

Om leverantör nr 1 i rangordningen inte har tillgång på den fordonsklass som efterfrågas inom en särskild miljökategori, vad innebär det för avropsordningen?

Om avropsberättigad har efterfrågat ett fordon inom en särskild miljökategori, har leverantören rätt att erbjuda ett annat fordon inom samma miljökategori om leverantören för tillfället inte kan tillhandahålla det efterfrågade fordonet. Avropsberättigad kan då välja att acceptera ett sådant fordon eller vända sig till nästa leverantör i rangordningen.

Senast ändrad: 2021-12-16