Till innehåll på sidan

Kommundel 1

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Clarion Grand Hotel

  Stortorget 8
  252 23 Helsingborg
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1647-2023-080

 • Clarion Hotel Sea U

  Kungsgatan 1
  252 21 Helsingborg
  Konferensrum: 22
  Avtal 23.3-1647-2023-083

 • Good Morning+ Helsingborg

  Gustav Adolfs gata 47
  252 38 Helsingborg
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1647-2023-082

 • Radisson Blu Metropol Hotel

  Carl Krooks gata 16
  252 25 Helsingborg
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-1647-2023-081

Senast ändrad: 2024-03-05