Till innehåll på sidan

Tågresor

Avtalsperiod: 2022-04-04 - 2026-04-03 Förlängningsoption max t.o.m. 2026-04-03

Ramavtalsområdet omfattar inrikes tågsträckor, inklusive eventuella säsongståg samt periodkort/pendlarkort.

Genom ramavtal erhålls rabatter på samtliga sträckor som ramavtalsleverantörerna har i sina publika utbud.

För att ansluta sig till respektive ramavtalsleverantör och erhålla avtalspriser behöver avropsberättigad anmäla sig genom att fylla i och skicka in ”Anslutning till ramavtal – avropsberättigad”. Dokument/formulär finns att hämta vid respektive leverantör under ”Dokument”.

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2022-09-08