Till innehåll på sidan

Flygresor inrikes

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2021-05-01 - 2023-04-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-04-30

Detta ramavtal gäller för inrikesflyg. Avrop sker genom myndighetens anlitade resebyrå.

Viktigt att följa vid avrop:

Avrop sker genom tillämpning av en särskild fördelningsnyckel och innebär att Avropsberättigad väljer det flygbolag som bäst kan tillgodose Avropsberättigads behov vid avropstillfället utifrån en eller flera av nedanstående, ej rangordnade parametrar.

Avrop sker genom val av den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose resenärens behov vid avropstillfället, utifrån en eller flera av nedanstående parametrar.

Minst en av följande parametrar ska användas i samband med avrop:

  • avreseort
  • destination
  • restid
  • antal mellanlandningar
  • tidtabell
  • biljettyp
  • miljö*
  • pris

* Om myndigheten önskar, och om förutsättningar finns i det resebokningssystem som används vid bokningstillfället, ska miljö kunna användas som en parameter i samband med avrop (exempelvis genom att sortera på CO2-utsläpp).

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2022-11-25