Till innehåll på sidan

Flyttjänster - avrop genom rangordning (upp till 50.000 kronor) - Dalarnas län

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2018-04-10 - 2022-04-09 Förlängningsoption max t.o.m. 2022-04-09

Ramavtalet för Flyttjänster omfattar en kombinerad avropsordning (Rangordning och förnyad konkurrensutsättning).
Följande tjänster avropas via Rangordning förutsatt att avropets värde understiger 50 000 SEK och omfattar följande obligatoriska flyttjänster inom Sverige:

• Flyttjänst - Kontor
• Flyttjänst - Arkiv
• Flyttjänst - Övrigt (Flytt av bibliotek, undervisningslokaler och förråd)
• Magasinering

Avser avropet någon av ovan tjänster men värdet överstiger 50 000 SEK ska en förnyad konkurrensutsättning genomföras.

För att välja län klicka nedan

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2022-04-08