Till innehåll på sidan

Flyttjänster

Tidigare ramavtal

Ramavtalen för Flyttjänster är indelade i 21 län, avrop görs från det län där flytten utgår från (oavsett avropsordning). Avrop kan ske rangordnat eller i förnyad konkurrensutsättning, beroende på hur behovet ser ut och vilken typ av flytt som ska genomföras.

Avropsordning rangordning ska användas när obligatoriska flyttjänster avropas till ett värde under 50 000 SEK. Med obligatoriska flyttjänster menas flytt av kontor, arkiv och övrig flytt. Där övrig flytt inbegriper flytt av bibliotek, undervisningslokaler och förråd. Magasinering kan också avropas rangordnat.

För ej obligatoriska tjänster, exempelvis flytt av tunga föremål (över 700 kg), labratorieutrustning och bohagsflytt m.m. ska en förnyad konkurrensutsättning genomföras. Avropas obligatoriska flyttjänster till ett värde av mer än 50 000 SEK ska även detta ske i förnyad konkurrensutsättning.