Till innehåll på sidan

Infrastruktur - Förnyad konkurrensutsättning

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2022-12-31

Ramavtalsområdet omfattar tjänster för infrastruktur till kommunikationslösningar inom tele- och datakom. Exempel på tjänster som ingår är:

  • lnternet, WAN, LAN och WLAN

Vidare ingår även inomhusnät, Molntjänster inom området, loT, M2M, WiFi-calling, säkerhet (såsom överbelastningsskydd, kryptering, brandväggstjänster etc.), funktioner för administration, uppföljning, kundtjänst, utveckling, utbildning, integration, rådgivning kring lösningar inom området för att få rätt beställarkompetens kring befintlig leverans, etc.

Kunden kan äga ingående utrustning helt eller delvis och välja att köpa tjänster till denna (påplats drift med eventuella reservdelar) eller avropa tjänster utan eget ågande.

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2022-11-25