Till innehåll på sidan

Telefoniprodukter

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2016-09-14 - 2020-09-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2020-09-30

Detta ramavtalsområde omfattar hårdvara och programvara såsom exempelvis telefoner och tillbehör, abonnentväxlar, kontaktcenter, hänvisningssystem så väl som tillhörande tjänster, exempelvis installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling, test och utbildning.


 

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2022-02-04