Till innehåll på sidan

Kontorstjänster, rangordning (t.o.m. 800 timmar) - Västsverige

Avtalsperiod: 2021-04-03 - 2025-04-02

Yrkesområdet Kontorstjänster är regionalt indelat i 8 geografiska områden (se NUTS 2-kartan för indelning).

Område ska väljas utifrån konsultens placeringsort.

Vid rangordnat avrop gäller priserna i Prislistan Kontorstjänster.

Observera att nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare från den 1 oktober 2022 kan få betydelse vid tillämpning av ramavtalet. De nya bestämmelserna påverkar de fall där en inhyrd konsult ska arbeta under myndighetens kontroll och ledning under en period längre än 24 månader.
Mer information om innehållet i de nya bestämmelserna finns på Arbetsgivarverkets webbplats

Här väljer du geografiskt område. Ska väljas utifrån konsultens placeringsort.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2024-05-08