Till innehåll på sidan

Bemanningstjänster

Med bemanningsstjänster avses inhyrning av enstaka eller flera personer(konsulter) som i avropsberättigads organisation ska arbeta under avropsberättigads arbetsledning.

  • Konsulten ska fylla tillfälliga eller längre behov som uppstår hos avropsberättigad till följd av exempelvis kortare eller längre arbetstoppar, anställd personals sjukdom, tjänstledighet och /eller i väntan på nyrekrytering.
  • Inhyrning kan omfatta kortare tidsperioder från enstaka timmar, arbetsdagar upp till månader och år.
  • Tjänsterna ska utföras på plats hos avropsberättigad om man inte kommer överens om annat.
  • Ramavtalet är indelad i två yrkesområden: Kontorstjänster och enklare IT-tjänster.
  • Ramavtalet omfattar inte rekrytering, entreprenad, omställning eller jobbförmedling. För behov av rekrytering, se ramavtalet Rekryteringstjänster.