Till innehåll på sidan

Rekrytering av chefer (förnyad konkurrensutsättning) - Mellersta Norrland

Avtalsperiod: 2020-11-23 - 2024-11-22 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-11-22

Ramavtalet omfattar rekrytering av fyra olika typer av personalkategorier vilka beskrivs nedan.

Med chef avses någon som företräder arbetsgivaren, leder och fördelar arbetet samt har personal- och budgetansvar. Rekrytering av IT-chefer ingår inte i detta delområde utan ingår istället i delområde rekrytering av IT-chefer och IT-specialister. Vidare omfattas inte rekrytering av myndighetschefer av denna upphandling.

Här väljer du geografiskt område. Ska väljas utifrån placeringsort för den rekryterade

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-04-02