Till innehåll på sidan

Annonseringsverktyg

Avtalsperiod: 2023-02-17 - 2027-02-16

Avrop görs till tilldelad ramavtalsleverantör

Delområde Annonseringsverktyg omfattas av:

  • Tillhandahållande av ett webbaserat annonseringsverktyg för beställning, produktion och bokning av platsannonser, kungörelser och informationsannonsering i valbara, tryckta och digitala medier.
  • Löpande utveckling av annonseringsverktyget
  • Kundsupport
  • Utbildning i annonseringsverktyget
Läs mer

En leverantör Vid avrop ska du vända dig direkt till den leverantör som tilldelats avtal för det upphandlingsområde som motsvarar ditt behov.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
SMA Maintenance
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Senast ändrad: 2023-05-08