Till innehåll på sidan

Identifiering och behörighet - förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2021-03-23 - 2028-03-22 Förlängningsoption max t.o.m. 2028-03-22

Detta ramavtalsområde omfattar produkter och tjänster för identifiering och behörighet. Detta omfattar kort för fysisk och elektronisk identifiering och behörighetskontroll, samt andra typer av bärare för identiteter. Samtliga typer av kort ingår såsom tjänstekort, SIS-kort, SITS-kort eller andra typer av identitetskort för anställda i offentlig sektor samt ID06-kort. Nytt för detta ramavtal är att e-legitimationer inkluderas.

Korten kan användas för att logga in i datasystem och datornät; för elektronisk identifiering och underskrift och/eller för inpassering i en lokal. Smartkortets elektroniska del kan till exempel vara ett chip, beröringsfri teknik, myfare och/eller en magnetremsa. Vidare finns möjlighet till installation av certifikat och konfigurering av PIN-kod. Ramavtalet omfattar även tillbehör såsom beställningsstationer, fotoprodukter, korthållare och liknande.

Det går att köpa Funktion som tjänst samt Produkt som tjänst. Det finns även möjlighet att avropa olika typer av konsulttjänster kopplade till dessa produkter.

Läs gärna mer om digitala identiteter med mera hos DIGG

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-07-11