Till innehåll på sidan

Skrivare som tjänst och produkt - Särskild fördelningsnyckel

Avtalsperiod: 2023-02-22 - 2027-02-21

Ramavtalsområdet omfattar produkter och tjänster för dokumenthantering. 

Exempel på produkter: kontorsskrivare, MFP, kopiatorer, scannrar, faxar, bordsskrivare, specialskrivare, storformatskrivare, kringutrustning, tillhörande programvaror, tillbehör, reservdelar och förbrukningsmateriel

Ramavtalet har en kombination av särskild fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning. Avropsberättigad ska i första hand använda den särskilda fördelningsnyckeln och i andra hand förnyad konkurrensutsättning. 

7 olika typer av skrivare är möjliga för Avrop med särskild fördelningsnyckel för köp med eget ägande:

  • MFP A3 Avancerad
  • MFP A3 Arkivbeständig
  • MFP A4
  • MFP A4 Miljö
  • Bordsskrivare A4 färg
  • Bordsskrivare A4 svartvit
  • Fotoskrivare

Till detta kan även en Servicenivå på 4 år med eller utan tonerleverans avropas. Servicenivå är en paketerad tjänst som innehåller Support, Service och Underhåll. Enskilda avrop med särskild fördelningsnyckel får uppgå till högst 300 000 SEK per Avrop. 

Om Avropsberättigads behov inte kan uppfyllas genom Avrop med särskild fördelningsnyckel så ska förnyad konkurrensutsättning användas. Den förnyade konkurrensutsättningen omfattar produkter och tjänster knutna till området för dokumenthantering. Krav, kriterier och villkor kan ställas utifrån områden i kravkatalogen. 

Exempel på produkter: kontorsskrivare, MFP, kopiatorer, scannrar, faxar, bordsskrivare, specialskrivare, storformatskrivare, kringutrustning, tillhörande programvaror, tillbehör, reservdelar och förbrukningsmateriel.

Exempel på tjänster: analys, anpassning, avveckling, design, destruktion, dokumentation, driftsättning, e-handelslösning, funktionstjänst, helpdesk, införande, installation, integration, konfiguration, lagerhållning, montering, installation och konfiguration, licenshantering, projektering, projektledning, reparation, retursystem för toner, rådgivning, service, support, teknikanalys, test, underhåll, utbildning, webbshop, återtag, överlämningsassistans till ny leverantör och överlåtelse.

En konsulttjänst kan tillhandahållas antingen som resurs utan åtagande om ett avtalat resultat (resurstjänst) eller som ansvarig för genomförandet av ett angivet uppdrag med avtalat resultat (uppdragstjänst). Det är även möjligt att Avropa tjänster som är sammantagna till en funktion, exempelvis utskrift som tjänst eller scanning som tjänst.

Avropsberättigad kan vid avrop med Konkurrensutsättning välja mellan köp för eget ägande eller olika alternativ för finansiering (hyra, hyra med köpoption och leasing).

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Senast ändrad: 2024-03-11