Teknisk utrustning

Här finns ramavtal gällande Rakelprodukter, elektronikkomponenter, servrar lagring och produktnära tjänster, Videokonferens och Klient-Datorer, läsplattor mm.

 • AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster

  Ramavtal AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster omfattar produkter som Hårdvara, Programvara, Molntjänst, Kundunik tjänsteleverans, Konsulttjänster samt produktnära tjänster inom AV och videokonferens. Ramavtalet....

 • Datacenter

 • Datacenter - Delområde Telefoniprodukter

  Delområdet Telefoniprodukter omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. abonnentväxel, kontaktcenter, callback, röstbrevlåda, talsvar, samtalshantering, Unified Communication, stödsystem för telefoni,....

 • Klienter

  Detta ramavtal omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter, stationära datorer och bärbara datorer samt tillbehör. Det ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran. Så....

 • Rakelutrustning som produkt och tjänst

  Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Ramavtalsområdet omfattar rakelterminaler, handburna och fast monterade, men även tillbehör till rakelterminaler så som dispatcherutrustning, telematiklösningar....

 • Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel

  Ramavtalsområdet omfattar 7 st typkonfigurationer av multifunktionsprodukter för som minst utskrift, kopiering och scanning. MFP A3 Avancerad MFP A3 Enkel MFP A3 Arkivbeständig MFP A3 Säker MFP A3 Snabb MFP A4 Standard MFP A4 Miljö Tillhörande Tjänst som....

 • Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning

  Ramavtalsområdet omfattar skrivare, multifunktionsprodukter, kopiatorer, scannrar, faxar, tillbehör och förbrukningsmaterial samt olika slags tjänster kopplade till detta område såsom t.ex. driftsättning, anpassning, installation,....