Till innehåll på sidan

Teknisk utrustning

Här finns ramavtal gällande Rakelprodukter, elektronikkomponenter, servrar lagring och produktnära tjänster, Videokonferens och Klient-Datorer, läsplattor mm.

 • AV och distansmöten

  Ramavtalet omfattar varor och tjänster för ljud och bild av olika slag som tillsammans täcker in det totala behovet under en livscykelperiod. Ramavtalet olika varianter av varor och tjänster för ljud, bild, foto, distansmöten,....


 • Datacenter

  Ramavtalsområdet Datacenter omfattas av fyra delområden. Datacenterlösningar, Nätverk och säkerhet, Servrar och lagring samt Telefoniprodukter.


 • Klient- och mobiltelefonlösningar

  Ramavtalet omfattar mobiltelefoner och surfplattor samt olika typer av klienter (datorer och bildskärmar), med tillhörande tillbehör och tjänster. Avrop som enbart gäller mobiltelefoner kan inte längre avropas från ramavtalet....


 • Klienter

  Detta ramavtal omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter, stationära datorer och bärbara datorer samt tillbehör. Det ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran. Mobiltelefoner....


 • Mobiltelefoner

  Ramavtalet omfattar mobiltelefoner med tillhörande tillbehör och tjänster. Mobiltelefoner kan nu inte längre avropas från ramavtalet Klient- och mobiltelefonlösningar, sådana avrop ska istället göras på....


 • Rakelutrustning

  Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Se mera information om Rakel på MSB:s hemsida www.msb.se.Ramavtalsområdet omfattas av två delområden dels Rakelprodukter- och tjänster och dels....


 • Skrivare som tjänst och produkt

  Ramavtalsområdet omfattar produkter och tjänster för dokumenthantering.  Exempel på produkter: kontorsskrivare, MFP, kopiatorer, scannrar, faxar, bordsskrivare, specialskrivare, storformatskrivare, kringutrustning, tillhörande....


Senast ändrad: 2015-02-09