Teknisk utrustning

Här finns ramavtal gällande Rakelprodukter, elektronikkomponenter, servrar lagring och produktnära tjänster, Videokonferens och Klient-Datorer, läsplattor mm.

 • AV och distansmöten

  Ramavtalet omfattar varor och tjänster för ljud och bild av olika slag som tillsammans täcker in det totala behovet under en livscykelperiod. Ramavtalet olika varianter av varor och tjänster för ljud, bild, foto, distansmöten,....

 • Datacenter

  Inom Datacenter finns för närvarande tre delområden som går att avropa från och dessa är; Datacenterlösningar, Servrar och lagring samt Telefoniprodukter. Nätverk och säkerhetsprodukter och tjänster går....

 • Klient- och mobiltelefonlösningar

  Ramavtalet omfattar mobiltelefoner och surfplattor samt olika typer av klienter (datorer och bildskärmar), med tillhörande tillbehör och tjänster. Ett avrop kan omfatta endast mobiltelefoner eller endast surfplattor. Mobiltelefoner och....

 • Klienter

  Detta ramavtal omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter, stationära datorer och bärbara datorer samt tillbehör. Det ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran. Mobiltelefoner....

 • Rakelutrustning

  Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Se mera information om Rakel på MSB:s hemsida www.msb.se.Ramavtalsområdet omfattas av två delområden dels Rakelprodukter- och tjänster och dels....

 • Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel

  I dagsläget pågår en upphandling inom området, för mer information om denna se nedan "Till upphandling". OBS! Det går att avropa från ramavtalen för Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning fram....

 • Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning

  Ramavtalsområdet omfattar skrivare, multifunktionsprodukter, kopiatorer, scannrar, faxar, tillbehör och förbrukningsmaterial samt olika slags tjänster kopplade till detta område såsom t.ex. driftsättning, anpassning, installation,....