Till innehåll på sidan

Telefoni och datakommunikationstjänster

Här finns ramavtal gällande telefoni och datakommunikationstjänster, abonnemang och tillbehör samt transmissionstjänster.

Följande ramavtalsområden finns under Teknisk utrustning

  • Kommunikationstjänster inom tele- och datakom

    Ramavtalet är indelad i två delområden och avropsberättigad ska nyttja det delområde som bäst motsvarar behovet utifrån sin organisation och sina specifika förutsättningar vid varje givet tillfälle.Inriktningen....


Senast ändrad: 2021-10-22