Telefoni och datakommunikationstjänster

Här finns ramavtal gällande telefoni och datakommunikationstjänster, abonnemang och tillbehör samt transmissionstjänster.

Följande ramavtalsområden finns under Teknisk utrustning

  • Kommunikationstjänster

    Ramavtalsområden Kommunikationslösningar, Telefoni, Infrastruktur, Samarbetslösningar. Mobiltelefoner kan dels köpas som tjänst tillsammans med andra tjänster i samma avrop på ramavtalet Kommunikationstjänster delområdena....