Telefoni och datakommunikationstjänster

Här finns ramavtal gällande telefoni och datakommunikationstjänster, abonnemang och tillbehör samt transmissionstjänster.

Följande ramavtalsområden finns under Teknisk utrustning

  • Kommunikationstjänster

    Ramavtalsområden Kommunikationslösningar, Telefoni, Infrastruktur, Samarbetslösningar. Mobiltelefoner kan dels köpas som tjänst tillsammans med andra tjänster i samma avrop på ramavtalet Kommunikationstjänster delområdena....

  • Kommunikationstjänster inom tele- och datakom (Fr.o.m. 2023-01-01)

    Ramavtalet är indelad i två delområden och avropsberättigad ska nyttja det delområde som bäst motsvarar behovet utifrån sin organisation och sina specifika förutsättningar vid varje givet tillfälle.Inriktningen....