Till innehåll på sidan

Rakelutrustning

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Se mera information om Rakel på MSB:s hemsida www.msb.se.
Ramavtalsområdet omfattas av två delområden dels Rakelprodukter- och tjänster och dels Övrig radiokommunikation.

  • Rakelprodukter- och tjänster

    Delområdet omfattar utrustning och tjänster som ansluts till det nationella Rakelnätet. Utrustning kan vara Rakelterminaler, med Rakelterminaler avses handburna terminaler samt Rakelterminaler avsedda i första hand för montering i....

  • Övrig radiokommunikation

    Delområdet omfattar utrustning och tjänster för kommunikation, digital och analogt. Utrustning kan vara radioenheter, med radioenheter avses handburna terminaler samt terminaler avsedda i första hand för montering i fordon, men även....