Till innehåll på sidan

Telefoniprodukter

Avtalsperiod: 2021-01-01 - 2024-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-12-31

Delområdet Telefoniprodukter omfattar hårdvara, programvara och tjänster för till exempel abonnentväxel, kontaktcenter, callback, röstbrevlåda, talsvar, samtalshantering, Unified Communication, stödsystem för telefoni, inspelning, softphone, fast telefon samt inomhusnät för mobiltäckning.

Upphandlingsföremålet omfattar inte mobiltelefoner, lokaler, byggnader, byggentreprenader, brandskydd, kanalisation, kyla, golv, tak eller el.

Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning.

Närliggande ramavtalsområde är kommunikationstjänster.
 

General Conditions and Special Conditions in english

The National Procurement Services publishes the translation of the General Conditions and Special Conditions as a service to interested persons but takes no legal responsibility for the translation or for any consequences arising from its use. Only the Swedish-language contract terms are valid.

Notes on the General Conditions and Special Conditions

Appendix General Conditions

Appendix Special Conditions for Consulting Services

Appendix Special Conditions for Hardware

Appendix Special Conditions for Open Source Software

Appendix Special Conditions for Private Cloud Computing Services

Appendix Special Conditions for Proprietary Software

Appendix Special Conditions for Public Cloud Computing Services

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-03-11