Till innehåll på sidan

Kommunikationstjänster inom tele- och datakom

Ramavtalet är indelad i två delområden och avropsberättigad ska nyttja det delområde som bäst motsvarar behovet utifrån sin organisation och sina specifika förutsättningar vid varje givet tillfälle.
Inriktningen är att avropsberättigade nyttjar ramavtalet Infrastruktur för tele- och datakom om de har ett behov enbart inom det specifika området alternativt nyttjar ramavtalet Kommunikationslösningar om de har behov av en eller flera tjänster inom telefoni, telekommunikation och/eller samarbetslösningar.

Infrastruktur för tele- och datakom kan endast avropas inom ramen för ramavtalet Kommunikationslösningar om avropet även omfattar någon tjänst som finns inom Telefoni/Telekommunikationstjänster och/eller Samarbetslösningar.

  • Infrastruktur

    Avrop sker utan förnyad konkurrensutsättning genom rangordning, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet. Det innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar den först rangordnade ramavtalsleverantören,....


  • Kommunikationslösningar

    Avrop sker utan förnyad konkurrensutsättning genom rangordning, där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet. Det innebär att Avropsberättigad i första hand kontaktar den först rangordnade ramavtalsleverantören,....


Senast ändrad: 2024-03-13