Till innehåll på sidan

Hygien- och städprodukter

Avtalsperiod: 2021-11-01 - 2024-06-09 Förlängningsoption max t.o.m. 2025-10-31

Ramavtalet omfattar hygien- och städprodukter inom nedanstående 6 varugrupper, där samtliga villkor är fastställda:

  1. Hygien och Torkpapper
  2. Personlig Hygien
  3. Påsar och Säckar
  4. Rengöringsmedel
  5. Servering
  6. Städredskap och Tillbehör

Personlig skyddsutrustning ingår inte i Hygien- och städprodukter, utan finns på ramavtalsområde Personlig skyddsutrustning.

Vid avrop används den fastställda rangordningen.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2023-12-08