Till innehåll på sidan

Huddinge - Stora konferenser fr.o.m. 151 deltagare

Avtalsperiod: 2024-05-17 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster fr.o.m. 151 personer och bokas direkt med anläggningen efter genomförande av förnyad konkurrensutsättning. Avropande myndighet väljer krav och kriterier för konferensen. Använd gärna avropsmallen som finns under Avropsstöd. Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade. 

Angivna priser är exklusive moms.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.


  • Huddinge Konferens Center

    Patron Pehrs väg 3
    141 35 Huddinge
    Konferensrum: 7
    Avtal 23.3-267-2024-005

Senast ändrad: 2024-05-20