Till innehåll på sidan

Sollentuna - Stora konferenser fr.o.m. 151 deltagare

Avtalsperiod: 2024-04-16 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster fr.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen efter genomförande av förnyad konkurrensutsättning. Avropande myndighet väljer krav och kriterier för konferensen. Använd gärna avropsmallen som finns under Avropsstöd. Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade. 

Angivna priser är exklusive moms.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.


  • Scandic Star Sollentuna

    Aniaraplatsen 8
    191 21 Sollentuna
    Konferensrum: 9
    Avtal 23.3-56-2023-079

Senast ändrad: 2024-04-16