Till innehåll på sidan

Skydds- och brandklassad förvaring - Förnyad konkurrensutsättning - avrop över 100 000 SEK

Avtalsperiod: 2022-03-03 - 2026-03-02

Detta delområde omfattar stöldskyddsklassade och/eller brandklassade skåp såsom vertikalskåp, dokumentskåp, säkerhetsskåp, laptopskåp, nyckelsäkerhetsskåp, vapensäkerhetsskåp, serversäkerhetsskåp värdeskåp och stöldskyddsskåp. 

Rangordning - För avrop av varor upp till 100 000 SEK
Vid avrop av förvaringsenheter med stöld- och/eller brandskyddsklassning är samtliga villkor fastställda i ramavtalet, upp till 100 000 SEK, se priser i produktlistor under respektive ramavtalsleverantör.

Förnyad konkurrensutsättning - För avrop av varor över 100 000 SEK
Vid avrop av förvaringsenheter med stöld- och/eller brandskyddsklassning sker det genom förnyad konkurrensutsättning om värdet beräknas överstiga 100 000 SEK, se produktlistor under respektive ramavtalsleverantör.

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-02-07