Till innehåll på sidan

Skydds- och brandklassad förvaring - Rangordning - avrop upp t.o.m. 100 000 SEK

Avtalsperiod: 2022-03-03 - 2026-03-02

Detta delområde omfattar stöldskyddsklassade och/eller brandklassade skåp såsom vertikalskåp, dokumentskåp, säkerhetsskåp, laptopskåp, nyckelsäkerhetsskåp, vapensäkerhetsskåp, serversäkerhetsskåp värdeskåp och stöldskyddsskåp. 

Rangordning - För avrop av varor upp till 100 000 SEK
Vid avrop av förvaringsenheter med stöld- och/eller brandskyddsklassning är samtliga villkor fastställda i ramavtalet, upp till 100 000 SEK, se priser i produktlistor under respektive ramavtalsleverantör.

Förnyad konkurrensutsättning - För avrop av varor över 100 000 SEK
Vid avrop av förvaringsenheter med stöld- och/eller brandskyddsklassning sker det genom förnyad konkurrensutsättning om värdet beräknas överstiga 100 000 SEK, se produktlistor under respektive ramavtalsleverantör.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2024-02-07