Till innehåll på sidan

Övriga språk - Förnyad konkurrensutsättning

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-04-03 - 2021-04-02 Förlängningsoption max t.o.m. 2021-04-02

Språkområdet omfattar översättning inkl. språkgranskning till/från svenska i följande språk: Albanska, Arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), Danska, Finska, Franska, Grekiska, Italienska, Persiska, Polska, Ryska, Spanska, Turkiska, Tyska. Även ytterligare språk går att avropa som tilläggstjänst. Avrop från språkområdet sker genom fastställd rangordning eller förnyad konkurrenssättning beroende på myndighetens behov.

Myndigheten ska använda sig av förnyad konkurrenssättning om något av följande föreligger:

 • Krav på av Kammarkollegiet Auktoriserad translator i de språkriktningar där auktorisation finns,
 • Avrop av språkgranskning som separat tjänst (egna texter på annat språk),
 • Krav på andra ämnesområden utöver allmänna texter,
 • Krav på andra språkriktningar än de som är obligatoriska att offerera,
 • Krav på andra format (webbaserade format, t.ex. Adobe InDesign eller likvärdigt, samt ljud- och videoformat),
 • Krav på kortare leveranstider än vad som framgår av ramavtalet och/eller fler än 10.000 ord,
 • Uppdraget är särskilt komplext, t.ex. att det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det,
 • Uppdraget omfattar översättning till/från flera språkriktningar,
 • Särskilda krav på säkerhet, t.ex. SUA (Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) eller översättning på plats i myndighetens lokaler,
 • Myndigheten vill pga. uppdragets omfattning och art utvärdera översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.

Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer.

För att välja avropsform klicka här

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

 • Namn Senast uppdaterad