Till innehåll på sidan

Bevakningstjänster och larmcentraltjänster - Region Blekinge län - Bevakningstjänster

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-03-31

Ramavtalsområdet består av två delområden; Bevakningstjänster och Larmcentraltjänster. Bevakningstjänster omfattar stationär och ronderande bevakning, ordningsvakter och larmutryckning. Vidare går det att avropa tilläggstjänsterna skyddsvakter, personskydd, mobila larm, utbildning och rådgivning. Innehåller avropet minst en av ovanstående tjänster går det även att avropa larmcentraltjänster, fjärrtjänster och automatiska brandlarm.

Delområde Larmcentraltjänster omfattar förutom rena larmcentraltjänster även tilläggstjänsterna fjärrtjänster och automatiska brandlarm. Om avropet enbart avser någon av dessa tjänster ska dessa tjänster avropas från detta delområde. 

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Inom delområde Bevakningstjänster gäller att om avropande myndighets behov finns inom ett visst län ska avropet riktas mot de leverantörer som har ramavtal i det aktuella länet. Om avropande myndighets behov finns inom fler än ett län ska avropet riktas mot de leverantörer som inom ramen för det flerregionala området, har tilldelats ramavtal i samtliga de län som omfattas av avropande myndighets behov. Se Avropsmatris under rubrik Gemensamma dokument nedan.

Om avropet enbart avser larmcentraltjänster, inklusive eventuella icke obligatoriska tjänster tillhörande delområde Larmcentraltjänster, ska avropet genomföras inom detta delområde och riktas mot samtliga leverantörer som har ramavtal i delområde Larmcentraltjänster. Detta gäller oavsett om avropande myndighets behov finns i ett eller flera län.

Här väljer du region och bevakningstjänst eller larmtjänst flerregionalt

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.