Till innehåll på sidan

Rekrytering av spetskompetens (förnyad konkurrensutsättning) - Övre Norrland

Avtalsperiod: 2020-11-23 - 2024-11-22 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-11-22

Ramavtalet omfattar rekrytering av fyra olika typer av personalkategorier vilka beskrivs nedan.

Delområdet avser rekrytering av en person som besitter spetskompetens inom ett eller flera ämnesområden. För att det ska anses vara en person med spetskompetens ska det endast finnas ett fåtal personer med denna spetskompetens på marknaden.

En person med spetskompetens kan exempelvis vara en jurist som besitter expertkunskaper inom ett visst rättsområde eller en ingenjör som innehar spetskompetens gällande en viss typ av konstruktioner. Exempel på personer med spetskompetens kan även vara forskare och professorer.

Här väljer du geografiskt område. Ska väljas utifrån placeringsort för den rekryterade

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-04-02