Till innehåll på sidan

Översättning engelska - Rangordning

Avtalsperiod: 2022-04-04 - 2026-04-03

Delområde Översättning engelska omfattar översättningstjänster till och från engelska inkl. språkgranskning på nivå 1 eller 2 av den översatta texten samt följande tilläggstjänster: språkgranskning på nivå 1, 2, 3 eller 4 av egna texter på engelska; språkgranskning på nivå 3 eller 4 vid översättning; transkribering; undertextning samt voice over.

Avrop sker genom fastställd rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning beroende på vilka tjänster avropet omfattar och vilka krav som avropande myndighet ställer. Tilläggstjänster kan alltid avropas separat.

Avrop ska ske genom förnyad konkurrensutsättning om något av följande föreligger:

 • Krav på kortare leveranstider än vad som framgår av ramavtalet och/eller fler än 10 000 ord.
 • Krav på andra ämnesområden än samhällsorientering (allmänna texter) och juridik.
 • Uppdraget är särskilt komplext och det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det.
 • Särskilda krav på säkerhet, till exempel säkerhetsskyddsavtal eller översättning på plats i myndighetens lokaler.
 • Utvärdering av översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.
 • Krav på tilläggstjänster
  - Språkgranskning av egna texter på engelska, nivå 1,2,3 eller 4
  - Språkgranskning nivå 3 eller 4 vid översättning
  - Transkribering av ljud- och videofiler
  - Undertextning, Voice over 

Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer inom delområdet.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2024-05-21