Till innehåll på sidan

Översättning och språktjänster

Ramavtalsområdet omfattar tre delområden; Språktjänster svenska, Översättning engelska samt Översättning övriga språk. Avrop sker enligt rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning beroende på vilka tjänster avropet omfattar och vilka krav som avropande myndighet ställer.

  • Språktjänster svenska

    Delområdet Språktjänster svenska omfattar språkgranskning, korrekturläsning och textredigering av texter skrivna på svenska samt tilläggstjänsterna klarspråk, lättläst, utbildningar, transkribering,....


  • Översättning engelska

    Delområde Översättning engelska omfattar översättningstjänster till och från engelska inkl. språkgranskning på nivå 1 eller 2 av den översatta texten samt följande tilläggstjänster:....


  • Översättning övriga språk

    Delområde översättning övriga språk omfattar översättningstjänster och språkgranskning (nivå 1–4) inom övriga språk, samt tjänsterna transkribering, undertextning och voice over. Översättning....


Senast ändrad: 2022-04-04