Översättning och språktjänster

Ramavtalsområdet omfattar t.v. t delområden; Språktjänster svenska och Översättning engelska. Delområde Översättning övriga språk kommer att publiceras när upphandlingen för detta område avslutats.
Avrop sker enligt rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning beroende på vilka tjänster avropet omfattar och vilka krav som avropande myndighet ställer.
Obs! Språktjänster svenska omfattar inte översättning eller språkgranskning i andra språk.

  • Språktjänster svenska

    Delområdet Språktjänster svenska omfattar språkgranskning, korrekturläsning och textredigering av texter skrivna på svenska samt tilläggstjänsterna klarspråk, lättläst, utbildningar, transkribering,....

  • Översättning engelska

    Delområde Översättning engelska omfattar översättningstjänster inkl. språkgranskning nivå 1 och 2 till och från engelska samt tilläggstjänsterna språkgranskning av egna texter på engelska....