Till innehåll på sidan

Översättning och språktjänster

Ramavtalsområdet omfattar tre delområden; Språktjänster svenska, Översättning engelska samt Översättning övriga språk. Avrop sker enligt rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning beroende på vilka tjänster avropet omfattar och vilka krav som avropande myndighet ställer.

  • Språktjänster svenska

    Delområdet Språktjänster svenska omfattar språkgranskning, korrekturläsning och textredigering av texter skrivna på svenska samt tilläggstjänsterna klarspråk, lättläst, utbildningar, transkribering,....

  • Översättning engelska

    Delområde Översättning engelska omfattar översättningstjänster inkl. språkgranskning nivå 1 och 2 till och från engelska samt tilläggstjänsterna språkgranskning av egna texter på engelska....

  • Översättning övriga språk

    Delområde översättning övriga språk omfattar översättningstjänster och språkgranskning (nivå 1–4) inom övriga språk, samt tjänsterna transkribering, undertextning och voice over. Översättning....