Till innehåll på sidan

Språktjänster svenska - Rangordning

Avtalsperiod: 2022-02-28 - 2026-02-27

Delområdet Språktjänster svenska omfattar språkgranskning, korrekturläsning och textredigering av texter skrivna på svenska samt tilläggstjänsterna klarspråk, lättläst, utbildningar, transkribering, undertextning, voice over samt punktskrift.

Obs! Språktjänster svenska omfattar inte översättning eller språkgranskning i andra språk.

Avrop sker genom fastställd rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning beroende på vilka tjänster avropet omfattar och vilka krav som avropande myndighet ställer. Tilläggstjänster kan alltid avropas separat.

Avrop ska ske genom förnyad konkurrensutsättning om något av följande föreligger:

 • Krav på andra leveranstider än vad som framgår av ramavtalet.
 • Särskilda krav på säkerhet, till exempel säkerhetsskyddsavtal eller språktjänster på plats i myndighetens lokaler
 • Utvärdering av språkkonsultens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande
 • Krav på tilläggstjänster
  - Transkribering av ljud- och videofiler
  - Utbildning och stöd
  - Klarspråk, Lättläst
  - Undertextning, Voice over
  - Punktskrift

Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer inom delområdet.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2024-05-20