Till innehåll på sidan

Språktjänster svenska - Rangordning

Avtalsperiod: 2022-02-28 - 2026-02-27

Delområdet Språktjänster svenska omfattar språkgranskning, korrekturläsning och textredigering av texter skrivna på svenska samt tilläggstjänsterna klarspråk, lättläst, utbildningar, transkribering, undertextning, voice over samt punktskrift.

Obs! Språktjänster svenska omfattar inte översättning eller språkgranskning i andra språk.

Avrop sker genom fastställd rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning beroende på vilka tjänster avropet omfattar och vilka krav som avropande myndighet ställer. Tilläggstjänster kan alltid avropas separat.

Avrop ska ske genom förnyad konkurrensutsättning om något av följande föreligger:

 • Krav på andra leveranstider än vad som framgår av ramavtalet.
 • Särskilda krav på säkerhet, t.ex. säkerhetsskyddsavtal eller språktjänster på plats i myndighetens lokaler
 • Utvärdering av språkkonsultens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande
 • Krav på tilläggstjänster
  - Transkribering av ljud- och videofiler
  - Utbildning och stöd
  - Klarspråk, Lättläst
  - Undertextning, Voice over
  - Punktskrift

Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer inom delområdet.

Läs mer

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
SMA Maintenance
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Swedavia AB
Svenska Filminstitutet
Trygghetsstiftelsen
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2023-03-01