Till innehåll på sidan

Språktjänster svenska - Förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2022-02-28 - 2026-02-27

Delområdet Språktjänster svenska omfattar språkgranskning, korrekturläsning och textredigering av texter skrivna på svenska samt tilläggstjänsterna klarspråk, lättläst, utbildningar, transkribering, undertextning, voice over samt punktskrift.

Obs! Språktjänster svenska omfattar inte översättning eller språkgranskning i andra språk.

Avrop sker genom fastställd rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning beroende på vilka tjänster avropet omfattar och vilka krav som avropande myndighet ställer. Tilläggstjänster kan alltid avropas separat.

Avrop ska ske genom förnyad konkurrensutsättning om något av följande föreligger:

 • Krav på andra leveranstider än vad som framgår av ramavtalet.
 • Särskilda krav på säkerhet, till exempel säkerhetsskyddsavtal eller språktjänster på plats i myndighetens lokaler
 • Utvärdering av språkkonsultens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande
 • Krav på tilläggstjänster
  - Transkribering av ljud- och videofiler
  - Utbildning och stöd
  - Klarspråk, Lättläst
  - Undertextning, Voice over
  - Punktskrift

Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer inom delområdet.

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-05-20