Till innehåll på sidan

IT-revision - Rangordning

Avtalsperiod: 2024-03-02 - 2028-03-01

Ramavtalsområdet omfattar konsulttjänster för revision och granskning inom It-revision. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster.

 • It-styrning såsom strategier, organisation och leveransmodeller.
 • Ledningssystem för informationssäkerhet exempelvis utifrån ISO 27001/27002.
 • Generella it-kontroller, till exempel applikationskontroll.
 • Behörighetshantering.
 • Tekniska säkerhetsåtgärder av it-komponenter såsom nätverksutrustning, operativsystem, databaser och applikationer.
 • Drift och övervakning.
 • Kontinuitetshantering.
 • Tredjepartsleverantörer.
 • Dataanalys.
 • Granskning av molnlösningar.
 • Granskning av efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Penetrationstester.
 • Granskning av It-lösningars webbtillgänglighet.

Avrop specificeras i samband med avrop.

För avrop understigande 240 timmar, använd i första hand rangordnat avrop. Prisbilagan finns under fliken gemensamma dokument när du väljer rangordning.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2024-05-20