Till innehåll på sidan

Revision- och granskningstjänster

Området omfattar fem (5) delområden med liknande struktur och vissa gemensamma dokument.

Prisbilagor, information om Rangordning/FKU samt vägledning kommer inom kort.

 • Finansiell revision

  Ramavtalsområdet omfattar konsulttjänster för revision och granskning inom Finansiell revision. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster. Översiktlig granskning enligt ISRE....


 • Forensic

  Ramavtalsområdet omfattar konsulttjänster för revision och granskning inom området Forensic. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster:   Kontroll av eventuellt inträffade....


 • Hållbarhet

  Ramavtalsområdet omfattar konsulttjänster för revision och granskning inom området Hållbarhet. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster. Granskning avseende socialt....


 • Internrevision och avtalsuppföljning

  Ramavtalsområdet omfattar konsulttjänster för revision och granskning inom området Internrevision och avtalsuppföljning. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster. Granskning....


 • IT-revision

  Ramavtalsområdet omfattar konsulttjänster för revision och granskning inom It-revision. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster. It-styrning såsom strategier, organisation....


Senast ändrad: 2024-03-02