Till innehåll på sidan

IT-revision - Förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2024-03-02 - 2028-03-01

Ramavtalsområdet omfattar konsulttjänster för revision och granskning inom It-revision. Med det avses granskning av, men är inte begränsat till, följande typer av tjänster.

 • It-styrning såsom strategier, organisation och leveransmodeller.
 • Ledningssystem för informationssäkerhet exempelvis utifrån ISO 27001/27002.
 • Generella it-kontroller, till exempel applikationskontroll.
 • Behörighetshantering.
 • Tekniska säkerhetsåtgärder av it-komponenter såsom nätverksutrustning, operativsystem, databaser och applikationer.
 • Drift och övervakning.
 • Kontinuitetshantering.
 • Tredjepartsleverantörer.
 • Dataanalys.
 • Granskning av molnlösningar.
 • Granskning av efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Penetrationstester.
 • Granskning av It-lösningars webbtillgänglighet.

Avrop specificeras i samband med avrop.

För avrop understigande 240 timmar, använd i första hand rangordnat avrop. Prisbilagan finns under fliken gemensamma dokument när du väljer rangordning.

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-05-20