Till innehåll på sidan

Tolkförmedlingstjänster - Distanstolkning utan krav på förbokning

Avtalsperiod: 2023-04-26 - 2027-04-25

Distanstolkning utan krav på förbokning används vid brådskande behov av tolk, främst för kortare eller mindre komplicerade tolkuppdrag som inte kräver särskild förberedelse för tolken.

Tolkning sker på distans med hjälp av telefontolkning (ljud) eller med skärmtolkning (ljud och bild). Tjänsten innebär att beställare utan krav på förbokning får tillgång till en tolk med mycket kort varsel, inom några minuter, där avrop sker via telefon, app eller webbplats.

Delområdet distanstolkning utan krav på förbokning är rikstäckande vilket innebär att ni går efter rangordningen nedan oavsett vilket län ni befinner er i. 

Observera att det är viktigt att ni alltid anger att ni avropar från Kammarkollegiets ramavtal med nr 23.3-12000-20. Det minskar risken för feldebitering då många leverantörer har avtal även med andra upphandlande organisationer.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2024-07-03