Till innehåll på sidan

Operatörstjänst för elektroniska meddelanden

Avtalsperiod: 2023-04-14 - 2027-04-13

Ramavtalet omfattar tjänster med takpris för kommunikation av elektroniska meddelanden via Peppol-nätverket. Det är även möjligt att avropa tjänster och funktioner som prissätts i den förnyade konkurrensutsättningen, till exempel en accesspunkt till infrastrukturen Säker digital kommunikation (SDK) och förmedling av digital post via infrastrukturen Mina meddelanden, se vidare dokumentet Kravkatalog. Upphandlings- och avtalsdokument, stöd för avrop samt en sammanställning av takpriser finns under fliken Gemensamma dokument. För närvarande har vi inga avropsseminarier inbokade men avropsberättigade är välkomna att kontakta ramavtalsansvarig för att få en genomgång av dokumenten via Skype.

Ramavtalet avropas genom förnyad konkurrensutsättning.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-04-03