Till innehåll på sidan

Mobiltelefoner - Förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2023-12-12 - 2027-12-11

Ramavtalet omfattar mobiltelefoner med tillhörande tillbehör och tjänster.

Mobiltelefoner kan nu inte längre avropas från ramavtalet Klient- och mobiltelefonlösningar, sådana avrop ska istället göras på detta ramavtal.

Surfplattor samt kombinerade köp av klienter och mobiltelefoner kan fortfarande avropas från Klient- och mobiltelefonlösningar som tidigare.

Mobiltelefon som tjänst går att avropa vilket exempelvis innebär en kombination av hårdvara, programvara och tjänster som levereras tillsammans till en periodiserad tid där kund betalar för nyttjanderätten.

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-03-13