Till innehåll på sidan

Tryckeritjänster - Särskild fördelningsnyckel - enskilda avrop upp till 15.000 SEK

Avtalsperiod: 2021-05-27 - 2025-05-26

Ramavtalet omfattar kontorstryck, huvudsakliga produktioner, huvudsakliga tjänster och övriga varor och tjänster. Härutöver finns också ett antal icke-obligatoriska varor och tjänster som omfattas av ramavtalet.

Ramavtalet innehåller en s.k. kombinerad avropsordning innebärande att enskilda avrop uppgående till maximalt 15.000 SEK avropas genom särskild fördelningsnyckel.
I annat fall ska avrop genomföras genom förnyad konkurrensutsättning.

Avrop sker genom att använda Avropsblankett - särskild fördelningsnyckel som finns under fliken gemensamma dokument.
Ramavtalsleverantör rangordnas här efter avropande organisations behov.

 

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Senast ändrad: 2024-04-02