Till innehåll på sidan

Jönköping - Stora konferenser fr.o.m. 151 deltagare

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster fr.o.m. 151 personer och bokas direkt med anläggningen efter genomförande av förnyad konkurrensutsättning. Avropande myndighet väljer krav och kriterier för konferensen. Använd gärna avropsmallen som finns under Avropsstöd. Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade. 

Angivna priser är exklusive moms.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.


 • Elite Stora Hotellet Jönköping

  Hotellplan 3
  553 20 Jönköping
  Konferensrum: 2
  Avtal 23.3-56-2023-033

 • Kungsporten

  Kungsängsvägen 25
  561 51 Huskvarna
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-56-2023-034

Senast ändrad: 2023-12-18