Till innehåll på sidan

Bevaknings- och larmcentraltjänster - Dalarnas län

Avtalsperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

Ramavtalsområdet omfattar standardtjänsterna stationär och ronderande bevakning samt larmutryckning. 

Vidare går det att avropa tilläggstjänsterna ordningsvakter, skyddsvakter, personskydd, mobila larm, utbildning och rådgivning, larmcentraltjänster, kundportal, arrestantbevakning, värdetransporter, luftfartsskydd, sjöfartskydd, hamnskydd, sökning av sprängmedel/narkotika med hund, specialtjänster med drönare och fjärrpilot samt övriga bevakningsrelaterade tjänster. 

Larmcentraltjänster omfattar förutom mottagning och förmedling av larm även olika fjärrtjänster. 

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Om avropande myndighets behov finns inom ett visst län ska avropet riktas mot de leverantörer som har ramavtal i det aktuella länet. Finns behovet inom fler än ett län ska avropet riktas mot de leverantörer som har ramavtal i samtliga de län som omfattas av avropet. 

Avropet ska ställas enbart till de leverantörer som erbjuder de tjänster i det/de län som är aktuella för det enskilda avropet. Se Översikt län/leverantörer/tjänster (manuell) under rubrik Gemensamma dokument nedan för att se vilka leverantörer som avropsförfrågan ska ställas till.

Kontraktets löptid får maximalt uppgå till sex (6) år inklusive förlängningsoptioner.

Tilldelning av kontrakt ska ske under ramavtalens löptid.

Här väljer du län och bevaknings- och/eller larmtjänst flerregionalt

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-05-16