Till innehåll på sidan

Flyttjänster - avrop genom förnyad konkurrensutsättning (över 50.000 kronor) - Kronobergs län

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2018-04-10 - 2022-04-09 Förlängningsoption max t.o.m. 2022-04-09

Ramavtalet för Flyttjänster omfattar en kombinerad avropsordning (Rangordning och förnyad konkurrensutsättning).
För det fall att avropets värde, oavsett typ av flyttjänst (inbegripandes de flyttjänster som kan avropas rangordnat se nedan) beräknas överstiga 50 000 SEK ska en förnyad konkurrensutsättning göras:

• Flyttjänst - Kontor
• Flyttjänst - Arkiv
• Flyttjänst - Övrigt (Flytt av bibliotek, undervisningslokaler och förråd)
• Magasinering

En förnyad konkurrensutsättning ska även göras om uppdraget omfattar följande (ej obligatoriska) flyttjänster:

• Uppdraget omfattar flytt av verkstäder
• Uppdraget omfattar flytt av konst- och museiföremål
• Uppdraget omfattar flytt av speciellt tunga föremål (föremål som väger mer än 700 kg)
• Uppdraget omfattar flytt av laboratorieutrustning
• Uppdraget omfattar avveckling av gods
• Uppdraget omfattar flyttjänster till/från ett annat land
• Uppdraget omfattar bohagsflytt
• Den avropsberättigade myndigheten behöver ställa särskilda krav på säkerhet, (t.ex. registerkontroll av personal, säkerhetsskyddsavtal).

För att välja län klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2022-09-23