Till innehåll på sidan

Frågor och svar om Flyttjänster - avrop genom förnyad konkurrensutsättning (över 50.000 kronor)

Avrop

  • Kan man avropa flyttuppdrag i ett för landet heltäckande kontrakt och helst med en enda ramavtalsleverantör?
  • Vilket läns leverantörer ska tillfrågas när avrop avser flytt till/från utland?
  • Kan man avropa kontrakt som gäller mer än ett flyttuppdrag med succesiva leveranser (s.k. leveransavtal)?

Krav

  • Omfattar "Avveckling av gods" även avyttring/försäljning av gods?

Omfattning

  • Ingår bortforsling/hantering av farligt gods i ramavtalet?

Pris

  • Varför finns inga leverantörsspecifika prislistor vid förnyad konkurrensutsättning?
  • Hur kan det komma sig att det finns fem prisposter i den generella prislistan under ”Gemensamma dokument”, medan det finns åtta prisposter i respektive leverantörs prislista vid rangordnat avrop?
  • Har ramavtalsleverantören rätt att ta ut tippavgift vid avveckling av kasserbart gods?
  • Har ramavtalsleverantören rätt till reseersättning?