Till innehåll på sidan

Konferenser och möten (kompletterande)

Fas: Upphandling

Startdatum: januari 2024

Slutdatum: juni 2024

Diarienummer: 23.3-263-2024, 23.3-264-2024, 23.3-265-2024, 23.3-266-2024, 23.3-267-2024

Nu startar den kompletterande upphandlingen för konferenser och möten för de områden där avtal inte har kunnat tecknats.

Områden som kommer att ingå i respektive upphandling

Arbete med upphandlingen pågår enligt tidsplanen nedan.

Välkommen att kontakta Lisa Sundberg, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Tidsplan

Upphandlingsfas Beräknat klart Status
Framtagning av underlag Januari 2024 Klar
Annonsering Mars 2024 Pågående
Utvärdering April 2024 Planerad
Tilldelningsbeslut Maj 2024 Planerad
Senast ändrad: 2024-02-14