Till innehåll på sidan

Översättning övriga språk - Rangordning

Avtalsperiod: 2023-06-09 - 2027-06-08

Delområde översättning övriga språk omfattar översättningstjänster och språkgranskning (nivå 1–4) inom övriga språk, samt tjänsterna transkribering, undertextning och voice over. 
Översättning inom följande språk är obligatoriska för leverantörerna att erbjuda: albanska, arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), bulgariska, danska, dari, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kinesiska (minst en av dialekterna mandarin och kantonesiska), lettiska, litauiska, nederländska, norska, persiska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, somaliska, spanska, thailändska, tigrinska, turkiska, tyska, ukrainska och ungerska. 
Ytterligare språk inklusive de nationella minoritetsspråken går att avropa genom förnyad konkurrensutsättning. Vid rangordnat avrop ingår språkgranskning nivå 1 – 2.

Avrop sker genom fastställd rangordning såvida inte någon av nedan omständigheter föreligger. Då sker avrop genom förnyad konkurrensutsättning (avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer inom delområdet):

  • Krav på andra språkriktningar än de som är obligatoriska att offerera enligt ovan.
  • Krav på översättning till/från flera språkriktningar eller mellan två främmande språk.
  • Krav på kortare eller längre leveranstider än vad som framgår av ramavtalet och/eller fler än 10 000 ord.
  • Krav på andra ämnesområden än samhällsorientering (till exempel juridik, ekonomi, medicin, teknik, naturvetenskap med flera).
  • Uppdraget är särskilt komplext och det krävs speciella ämneskunskaper för att kunna utföra det.
  • Särskilda krav på säkerhet, till exempel SUA (säkerhetsskyddsavtal) eller översättning på plats i myndighetens lokaler.
  • Avropande myndighet vill p.g.a. uppdragets omfattning och art utvärdera översättarens kompetens med arbetsprov, referenser, erfarenhet eller liknande.
  • Krav på övrig tjänst (språkgranskning nivå 3-4, transkribering, undertextning, voice over, materialet är i webbaserat format eller ljud/videoformat)

 

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2024-06-07