Till innehåll på sidan

Rakelprodukter- och tjänster

Avtalsperiod: 2021-10-01 - 2025-09-30

Delområdet omfattar utrustning och tjänster som ansluts till det nationella Rakelnätet. Utrustning kan vara Rakelterminaler, med Rakelterminaler avses handburna terminaler samt Rakelterminaler avsedda i första hand för montering i fordon, men även dispatcherutrustning för ledning och samordning, telematiklösningar. Tillbehör till dessa produkter inkluderas också i delområdet. Delområdet omfattar även produktnära tjänster och konsulttjänster för produkterna. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Se vägledningen för avrop från Rakelutrustning. Titta särskilt på punkt 4 Praktiska råd.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-03-22