Till innehåll på sidan

Cirkulära tjänster - Möbelrenovering - Förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2021-11-18 - 2025-11-17

Detta delområde omfattar en rad olika tjänster kopplade till avropsberättigades befintliga möbler. Möbelinventering/Möbelvärdering: Vid ett värde upp till och med 100 000 SEK görs avrop genom att vända sig till den ramavtalsleverantör som är rangordnad som nr 1 först efter kontroll hos rangordnad nr 1 kan man gå vidare ner i rangordningen. Vid ett värde som överstiger 100 000 SEK görs genom förnyad konkurrensutsättning. Möbelrenovering/Möbelsamordning: Avrop görs alltid genom förnyad konkurrensutsättning.

Detta delområde omfattar en rad olika tjänster kopplade till avropsberättigades befintliga möbler:

  • Möbelinventering/Möbelvärdering - avrop upp t.o.m. 100.000 SEK avropas genom rangordning
  • Möbelinventering/Möbelvärdering - avrop över 100.000 SEK avropas genom förnyad konkurrensutsättning
  • Möbelrenovering - avropas alltid genom förnyad konkurrensutsättning
  • Möbelsamordning - avropas alltid genom förnyad konkurrensutsättning
Läs mer

Här väljer du tjänst och avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
SMA Maintenance
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Sveriges Riksbank
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2023-11-10