Till innehåll på sidan

Cirkulära tjänster - Möbelsamordning - Förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2021-11-18 - 2025-11-17

Detta delområde omfattar en rad olika tjänster kopplade till avropsberättigades befintliga möbler. Möbelinventering/Möbelvärdering: Vid ett värde upp till och med 100 000 SEK görs avrop genom att vända sig till den ramavtalsleverantör som är rangordnad som nr 1 först efter kontroll hos rangordnad nr 1 kan man gå vidare ner i rangordningen. Vid ett värde som överstiger 100 000 SEK görs genom förnyad konkurrensutsättning. Möbelrenovering/Möbelsamordning: Avrop görs alltid genom förnyad konkurrensutsättning.

Detta delområde omfattar en rad olika tjänster kopplade till avropsberättigades befintliga möbler:

  • Möbelinventering/Möbelvärdering - avrop upp t.o.m. 100.000 SEK avropas genom rangordning
  • Möbelinventering/Möbelvärdering - avrop över 100.000 SEK avropas genom förnyad konkurrensutsättning
  • Möbelrenovering - avropas alltid genom förnyad konkurrensutsättning
  • Möbelsamordning - avropas alltid genom förnyad konkurrensutsättning

Här väljer du tjänst och avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-04-02