Till innehåll på sidan

Kommundel 1 Norrmalm Centralen

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 61-150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika.

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Clarion Hotel Sign

  Östra Järnvägsgatan 35
  111 26 Stockholm
  Konferensrum: 11
  Avtal 23.3-1648-2023-148

 • Klara Stockholm

  Klarabergsviadukten 90
  111 64 Stockholm
  Konferensrum: 12
  Avtal 23.3-1648-2023-145

 • Nordic Light Hotel

  Vasaplan 7
  101 37 Stockholm
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-1648-2023-147

 • Radisson Blu Waterfront Hotel

  Nils Ericsons plan 4
  101 32 Stockholm
  Konferensrum: 24
  Avtal 23.3-1648-2023-146

 • Scandic Continental

  Vasagatan 22
  111 20 Stockholm
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-1648-2023-150

 • United Spaces Waterfront

  Klarabergsviadukten 63
  111 64 Stockholm
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-1648-2023-149

 • World Trade Center Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  111 64 Stockholm
  Konferensrum: 20
  Avtal 23.3-1648-2023-144

Senast ändrad: 2024-03-07